• វីដេអូ ណែនាំ
សូមយោង ប្រកាសលេខ ០៤៦ ចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីបែបបទ និងនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីយានយន្ត។

  • ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង
    ០៨៥ ៩២ ៩០ ៩០ (Cellcard)
    ០១៥ ៩២ ៩០ ៩០ (Smart)
    ០៦៧ ៩២ ៩០ ៩០ (Metfone)

  • ម៉ោងធ្វើការ(ចន្ទ-សុក្រ)
    ៨ព្រឹក ដល់ ១២ថ្ងៃ និង ២ ដល់ ៥ល្ងាច